Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2020
Exemplu: 22/09/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
419 16/09/2020 DISPOZIȚIA NR.419 / 11.09.2020 Se acordă suma de 2000 lei familiei___________și ___________ cu domiciliul în șos. ________, nr. ___, comuna Jilava, pentru aniversare a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. afişează
418 16/09/2020 DISPOZIȚIA NR.418 / 07.09.2020 Începând cu data de 08.09.2020 se transferă în interes de serviciu domnul__________, în funcția de șofer I, în cadrul UAT Comuna Jilava, Serviciul Administrare Patrimoniu, Compartimentul Șoferi Microbuze Școlare. afişează
417 16/09/2020 DISPOZIȚIA NR.417 / 03.09.2020 Se aprobă modificarea sediilor secțiilor de votare nr. 215 și 219, aflate în limita administrativ-teritorială a comunei Jilava, județul Ilfov. afişează
416 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.416 / 01.09.2020 Se acordă suma de 2000 lei familiei___________și ___________ cu domiciliul în șos. ________, nr. ___, comuna Jilava, pentru aniversare a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. afişează
415 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.415 / 01.09.2020 Începând cu data de 01.09.2020 se acordă plata indemnizației pentru persoană cu handicap în sumă de 1346 lei, doamnei_________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. ________, nr. ____, jud. llfov. afişează
414 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.414 / 01.09.2020 Începând cu data de 01.09.2020 se acordă plata indemnizației pentru persoană cu handicap în sumă de 1346 lei, doamnei_________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. ________, nr. ____, jud. llfov. afişează
413 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.413 / 01.09.2020 Începând cu data prezentei se modifică și se completează anexa la dispoziția nr.241/23.03.2020, privind numirea personalului care certifică în privința realității, regularității și legalității, care acordă viza ,,bun de plată'' pe documentele justificative care atestă bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate și din care rezultă obligații de plată certe. afişează
412 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.412 / 01.09.2020 Începând cu data de 01.09.2020 încetează contractul individual de muncă al domnului___________, deoarece persoana cu grad de handicap optează pentru indemnizație persoană cu handicap. afişează
411 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.411 / 01.09.2020 Începând cu data de 04.09.2020, domnul__________, se numește în funcția publică specifică de execuție definitivă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, Serviciul Public Poliție Locală, Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, cu un salariu de bază lunar 3734 lei, conform gradației 1 de vechime în muncă, la care se adaugă un spor de condiții vătămătoare de 15%, în cuantum de 561 lei, în urma finalizării perioadei de stagiu, o normă de hrană în cuantum de 32 lei/zi calendaristică și un program de lucru normal de 8 ore/zi. afişează
410 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.410 / 01.09.2020 Începând cu data de 04.09.2020, domnul__________, se numește în funcția publică specifică de execuție definitivă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, Serviciul Public Poliție Locală, Compartimentul Protecția mediului, cu un salariu de bază lunar 3921 lei, conform gradației 2 de vechime în muncă, la care se adaugă un spor de condiții vătămătoare de 15%, în cuantum de 589 lei, în urma finalizării perioadei de stagiu, o normă de hrană în cuantum de 32 lei/zi calendaristică și un program de lucru normal de 8 ore/zi. afişează

Pagini