Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2020
Exemplu: 22/09/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
409 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.409 / 31.08.2020 Începând cu data de 01.09.2020, se încadrează în funcția de asistent personal, domnul__________cu domiciliul în comuna Jilava, str. ___________, nr. ___, cu un salariu de încadrare în sumă de 2230 lei și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei. afişează
408 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.408 / 31.08.2020 Începând cu luna septembrie 2020 încetează dreptul la alocația pentru susținerea familiei monoparentale cu doi copii, reprezentată de doamna________domiciliată în comuna Jilava,județul Ilfov, în cuantum de 214 lei, motivat de faptul că titularul a refuzat să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale. afişează
407 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.407 / 31.08.2020 Începând cu data de 01 septembrie 2020 se acordă plata indemnizației aferentă concediului de odihnă pentru asistenți personali, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. afişează
406 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.406 / 31.08.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei domnului ____________, CNP.___________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. __________, nr. __, bl.___, sc.___, et.___, ap.___ ajutor acordat pentru decesul fratelui său _____ cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, str.________, nr.___. afişează
405 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.405 / 31.08.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei doamnei ____________, CNP____________, cu domiciliul în comuna Jilava, șos.__________, nr.__, bl.__, sc.___, et. ___, ap.__ ajutor acordat pentru problemele medicale pe care le are. afişează
404 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.404 / 31.08.2020 Începând cu data de 01.09.2020 încetează plata indemnizației pentru persoana cu handicap doamnei___________, cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, str._________, nr. ____, jud. Ilfov, motivul fiind optarea acesteia pentru asistent personal. afişează
403 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.403 / 28.08.2020 Începând cu data 01.09.2020 domnul_______ cu funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent va exercita cu caracter temporar funcția publică de conducere specifice de Șef Birou, gradul II, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, Serviciul Public Poliție Locală, pe o perioadă de 4 luni. afişează
402 10/09/2020 DISPOZIȚIA NR.402 / 27.08.2020 Se constituie comisia în vederea acordării punctajelor pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor autovehiculelor și stabilirii punctajului obținut de fiecareautovehicul înscris la procedura de atribuire organizată în luna august 2020, în următoarea componență:_____________- șef serviciu Administrare Patrimoniu - președinte; _____________ - expert achiziții publice - Compartiment Achiziții Publice - membru; _____________ - consilier superior - Compartimentul Monitorizare și Control Servicii Publice - membru; ______________ - consilier superior - Compartimentul Avize, Acorduri și Autorizări - secretar comisie. afişează
401 27/08/2020 DISPOZIȚIA NR.401 / 27.08.2020 Începând cu data de 01.09.2020, se modifică raportul de serviciu al domnului ___________, cu funcția publică de conducere de șef birou, gradul II, prin transfer la cerere din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, Biroul Investiții, Achiziții și Proiecte Europene la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Direcția Programe și Proiecte, pe funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior. afişează
400 27/08/2020 DISPOZIȚIA NR.400 / 27.08.2020 Începând cu data de 01.09.2020 se angajează în funcția de asistent personal, doamna_________ cu domiciliul în comuna Jilava, str. _____, nr.___, pentru îngrijirea și supravegherea persoanei cu handicap _________, cu un salariu de încadrare de 2230 lei și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei. afişează

Pagini