Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2020
Exemplu: 22/09/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
399 27/08/2020 DISPOZIȚIA NR.399 / 27.08.2020 Începând cu data de 27.08.2020 până la data de 27.07.2021 se prelungește activitatea în funcția de asistent personal pentru doamna_____________cu domiciliul în comuna Jilava, șos. ____________, nr. ___, jud. Ilfov, pentru îngrijirea și supravegherea persoanei cu handicap grav___________, cu un salariu de încadrare în sumă de 2706 lei și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei. afişează
398 27/08/2020 DISPOZIȚIA NR.398 / 27.08.2020 Se numește doamna______________, CNP______________, cu domiciliul în comuna__________, sat________, str._______ nr._____, curator special pentru minora____________, CNP___________ pentru reprezentarea acesteia în vederea încheierii unui contract de donație de la bunicii săi________, CNP____________și_____________, CNP___________ a imobilului situat în comuna Jilava, șos.___________, nr.__, bl.__, sc. __, et.__, ap.__, comuna Jilava, județul Ilfov. afişează
397 27/08/2020 DISPOZIȚIA NR.397 / 27.08.2020 Începând cu data de 01.09.2020 domnul____________, cu funcția de asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, Compartimentul Asistență Socială trece la gradația 1, conform tranșei de vechime în muncă, cu un salariu de bază lunar de 2335 lei și o indemnizație lunară de hrană în sumă de 347 lei care se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat. afişează
396 27/08/2020 DISPOZIȚIA NR.396 / 27.08.2020 Se înființează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Jilava, în următoarea componență: - Elefterie-Ilie PETRE - Primar al comunei Jilava; - Florin MATEI - Secretar general al comunei Jilava; - 2 (doi) reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov (IJJI); - Valentin VLADU - Inspector de poliție, Poliția Oraș Măgurele; Alin APOSTOL - Comisar de poliție, Poliția Oraș Măgurele; Florin OPREA - Agent șef de poliție, Post Poliție Jilava; Cristi Daniel Pană - șef serviciu/Serviciul Public de Poliție Locală Jilava. afişează
38 27/08/2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14047 / 17.08.2020 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi al societății ECO PREST JILAVA SRL la 31.12.2019 afişează
38 27/08/2020 HOTĂRÂRE NR. 38 / 21.08.2020 Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi al societății ECO PREST JILAVA SRL la 31.12.2019 afişează
37 27/08/2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14046 / 17.08.2020 Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului actual al comunei Jilava, modificarea și completarea Listei de investiții a bugetului local al comunei Jilava, precum și modificarea și completarea Planului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Jilava pe anul 2020 afişează
37 27/08/2020 HOTĂRÂRE NR. 37 / 21.08.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului actual al comunei Jilava, modificarea și completarea Listei de investiții a bugetului local al comunei Jilava, precum și modificarea și completarea Planului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Jilava pe anul 2020 afişează
36 27/08/2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14045 / 17.08.2020 Proiect de Hotărâre privind execuția bugetară la 30.06.2020 afişează
36 27/08/2020 HOTĂRÂRE NR. 36 / 21.08.2020 Hotărâre privind execuția bugetară la 30.06.2020 afişează

Pagini