Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2020
Exemplu: 22/09/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
387 20/08/2020 DISPOZIȚIA NR.387/ 20.08.2020 Se acordă suma de 2000 lei familiei___________și ___________ cu domiciliul în str. ________, nr. ___, comuna Jilava, pentru aniversare a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. afişează
386 20/08/2020 DISPOZIȚIA NR.386 /20.08.2020 Începând cu data de 31.08.2020 se prelungește plata indemnizației pentru persoană cu handicap domnului________, cu domiciliu în comuna Jilava, str.______, nr.__, jud. Ilfov. afişează
385 20/08/2020 DISPOZIȚIA NR.385 /19.08.2020 Începând cu data de 20.08.2020, domnul__________ se numește în funcția publică specifică de execuție definitivă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Public Poliție Locală, Compartimentul Circulația pe Drumurile Publice din cadrul Primăriei comunei Jilava din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, județul Ilfov, iar potrivit vechimii în muncă respectiv gradația are un salariu de bază lunar 3734 lei, la care se adaugă un spor de condiții vătămătoare de 15%, în cuantum de 561 lei și o normă de hrană în cuantum de 32 lei/zi calendaristică, cu un program de lucru normal de 8 ore/zi. afişează
384 18/08/2020 DISPOZIȚIA NR.384 / 18.08.2020 Începând cu data de 01.09.2020 încetează plata indemnizației pentru persoana cu handicap doamnei___________, cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, str._________, nr. ____, jud. Ilfov, motivul fiind decesul acesteia. afişează
383 18/08/2020 DISPOZIȚIA NR.383 / 18.08.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei domnului ____________, CNP.___________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. __________, nr. _____, ajutor acordat pentru decesul tatălui său _____ cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, str.________, nr.___. afişează
382 18/08/2020 DISPOZIȚIA NR.382 / 17.08.2020 Se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Jilava în ședință extraordinară (ședință on-line prin videoconferință) la data de 21 august 2020, orele 16:00. la sediul Consiliului Local Jilava, cu Ordinea de zi cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. afişează
381 17/08/2020 DISPOZIȚIA NR.381 / 14.08.2020 Începând cu data de 15.08.2020 se angajează în funcția de asistent personal, doamna_________ cu domiciliul în comuna Jilava, șos._________, nr.___, pentru îngrijirea și supravegherea persoanei cu handicap grav___________, cu un salariu de încadrare de 2640 lei și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei. afişează
380 17/08/2020 DISPOZIȚIA NR.380 / 14.08.2020 Începând cu data de 15.08.2020 încetează contractul individual de muncă al doamnei___________, asistent personal, motivul fiind încetarea contractului de muncă anterior. afişează
379 17/08/2020 DISPOZIȚIA NR.379/ 13.08.2020 Începând cu data de 01.09.2020 se acordă plata indemnizației pentru persoană cu handicap în sumă de 1346 lei, doamnei________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. ________, nr. ______, jud. Ilfov. afişează
378 17/08/2020 DISPOZIȚIA NR.378 /12.08.2020 Se numește domnul__________, CNP__________, cu domiciliul în _____________ nr.___, București, sector 3, curator special pentru minorii______________, CNP_________________și_____________, CNP________pentru reprezentarea acestora în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a unei suprafețe de 225 mp, teren categoria ,,fâneață'' situat în orașul________, str. ________ nr.______, jud.________. afişează

Pagini