Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2020
Exemplu: 22/09/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
367 30/07/2020 DISPOZIȚIA NR.367 / 30.07.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei doamnei ____________, CNP.___________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. __________, nr. _____, ajutor acordat pentru decesul mamei sale _____ cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, șos.________, nr.___. afişează
366 30/07/2020 DISPOZIȚIA NR.366 / 30.07.2020 Începând cu data de 01.08.2020 încetează plata indemnizației pentru persoană cu handicap doamnei___________cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, șos.__________, nr. __, jud. Ilfov, motivul fiind decesul acesteia. afişează
365 30/07/2020 DISPOZIȚIA NR.365 / 30.07.2020 Începând cu data de 01.08.2020 încetează plata indemnizației pentru persoană cu handicap domnului___________cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, str.__________, nr. __, jud. Ilfov, motivul fiind decesul acestuia. afişează
364 29/07/2020 DISPOZIȚIA NR.364 /29.07.2020 Se acordă suma de 2000 lei familiei___________și ___________ cu domiciliul în șos. ________ nr. ___, bl.__, sc.__, ap.___ comuna Jilava, pentru aniversare a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. afişează
363 28/07/2020 DISPOZIȚIA NR.363 / 28.07.2020 Se constituie comisia pentru analiza cauzelor care au dus la calculul accesoriilor pentru plata cu întârziere a ataxelor și a altor venituri ale bugetului Fondului, după cum urmează: - Iordache Vasilica-consilier superior-președinte; - Tudor Mircea-consilier achiziții publice-membru; - Ioniță Ștefan-consilier superior-membru și secretar. afişează
362 28/07/2020 DISPOZIȚIA NR.362 / 28.07.2020 Începând cu data de 01.08.2020 se acordă plata indemnizației pentru persoană cu handicap în sumă de 1346 lei, doamnei________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. ________, nr. ______, jud. Ilfov. afişează
361 28/07/2020 DISPOZIȚIA NR.361 / 28.07.2020 Începând cu data de 28.07.2020 încetează contractul individual de muncă al domnului___________, asistent personal, deoarece persoana cu grad de handicap optează pentru indeminizație persoană cu handicap. afişează
360 28/07/2020 DISPOZIȚIA NR.360/ 28.07.2020 Începând cu data de 01.08.2020 se angajează în funcția de asistent personal, doamna_________ cu domiciliul în comuna Jilava, șos._________, nr.___, pentru îngrijirea și supravegherea persoanei cu handicap grav___________, cu un salariu de încadrare de 2706 lei, gradația 5 conform vechimii în muncă și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei. afişează
359 28/07/2020 DISPOZIȚIA NR.359 / 286.07.2020 Începând cu data 01.08.2020 încetează plata indemnizației pentru persoană cu handicap domnului______________, cu domiciliul în comuna Jilava, str._______, nr. ____, jud. Ilfov, motivul fiind schimbarea gradului de handicap. afişează
358 24/07/2020 DISPOZIȚIA NR.358 /24.07.2020 Începând cu data de 01.08.2020 până la data de 30.06.2022 se prelungește activitatea în funcția de asistent personal pentru doamna_____________cu domiciliul în comuna Jilava, șos. ____________, nr. ___, jud. Ilfov, pentru îngrijirea și supravegherea persoanei cu handicap grav___________, cu un salariu de încadrare în sumă de 2230 lei și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei. afişează

Pagini