Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 22/09/2020
Exemplu: 22/09/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
357 24/07/2020 DISPOZIȚIA NR.357 /24.07.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei doamnei ____________, CNP___________, cu domiciliul în București, str. __________, nr. _____, bl.___, sc.__, ap.___, ajutor acordat pentru decesul tatălui său___________ cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, str. ________, nr.___. afişează
356 24/07/2020 DISPOZIȚIA NR.356 / 24.07.2020 Se constituie comisia de solutionare a contestațiilor în vederea organizării examenului de promovare în clasă a funcționarului public încadrat în funcție publică de execuție specifică de nivel inferior, care a absolvit o formă de învățământ superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, Compartimentul Circulația pe Drumurile publice, Serviciul Public Poliție Locală, după cum urmează: Pană Cristi-Daniel - Polițist Local, asistent - primăria comunei Jilava, județul Ilfov-președinte; Tudor Mircea - Consilier achiziții publice, principal - primăria comunei Jilava, județul Ilfov - membru; Velciu Violeta Cătălina - consilier principal primăria Jilava, județul Ilfov - membru; Popescu Ecaterina - expert asistent - primăria comunei Jilava, județul Ilfov - secretar comisie. afişează
355 24/07/2020 DISPOZIȚIA NR.355 / 24.07.2020 Se constituie comisia de examen pentru promovarea în clasă a funcționarului public încadrat în funcție publică de execuție specifică de nivel inferior, care a absolvit o formă de învățământ superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, Compartimentul Circulația pe Drumurile Publice, Serviciul Public Poliție Locală, după cum urmează: - Penciulică Petruța-expert superior cu atribuții de șef serviciu-primăria comunei Jilava, județul Ilfov-președinte; - Iordache Vasilica-consilier superior-primăria comunei Jilava-județul Ilfov-membru; - Vîlcu Petruța - consilier superior-primăria comunei Jilava-județul Ilfov-membru; - Ene Gabriela - consilier asistent,primăria comunei Jilava-județul Ilfov-secretar comisie. afişează
354 24/07/2020 DISPOZIȚIA NR.354 /24.07.2020 Începând cu 09.08.2020 se reține lunar doamnei_______________________, 33% din jumătatea venitului lunar net și se virează în contul RO66BREL0002000627050101, deschis la Libra Internet Bank SA, la dispoziția Biroului Executorilor Judecătorești Asociați Executoris, până la acoperirea integrală a debitului sau încetarea contractului individual de muncă. afişează
353 22/07/2020 DISPOZIȚIA NR.353 / 22.07.2020 Începând cu data de 01.08.2020 se acordă plata indemnizației pentru persoană cu handicap în sumă de 1346 lei, domnului________, cu domiciliul în comuna Jilava, str. ________, nr. ______, jud. Ilfov. afişează
352 22/07/2020 DISPOZIȚIA NR.352 /22.07.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei domnului____________, CNP____________, cu domiciliul în comuna Jilava, str.__________, nr.____, Județul Ilfov, ajutor acordat pentru intervenția chirurgicală suferită. afişează
34 21/07/2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11726 / 09.07.2020 Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului actual al comunei Jilava, modificarea și completarea Listei de investiții a bugetului local al comunei Jilava, precum și modificarea și completarea Planului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Jilava pe anul 2020 afişează
34 21/07/2020 HOTĂRÂRE NR. 34 /16.07.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului actual al comunei Jilava, modificarea și completarea Listei de investiții a bugetului local al comunei Jilava, precum și modificarea și completarea Planului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Jilava pe anul 2020 afişează
351 17/07/2020 DISPOZIȚIA NR.351 / 17.07.2020 Se constituie comisia pentru evaluarea ofertelor în vederea organizării licitațiilor pentru închirierea unor imobile clădiri aparținând domeniului public al Comunei Jilava, în următoarea componență: Pandele Marian - președinte; Radu Mihail Robert - membru; Nedelciu Marin - membru; Un reprezentant ANAF - membru; Drăgan Mioara - membru și secretar. afişează
350 17/07/2020 DISPOZIȚIA NR.350 / 17.07.2020 Începând cu data de 01.08.2020 încetează plata indemnizației pentru persoana cu handicap doamnei___________, cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, șos._________, nr. ____, jud. Ilfov, motivul fiind optarea acesteia pentru asistent personal. afişează

Pagini