Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 25/01/2020
Exemplu: 25/01/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
22 23/01/2020 DISPOZIȚIA NR.22 / 23.01.2020 Se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Jilava în ședință ordinară, la data de 31 ianuarie 2020, orele 18:00, la sediul Consiliului Local Jilava, cu Ordinea de zi cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. afişează
21 22/01/2020 DISPOZIȚIA NR.21 / 22.01.2020 Începând cu data de 23.01.2020, se modifică raportul de serviciu al domnului Banța Victor, având funcția publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 conform vechimii în muncă, prin transfer în interesul serviciului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Jilava, Compartimentul Investiții, Biroul Investiții, Achiziții și Proiecte Europene la Primăria Municipiului Motru, Direcția Tehnică-Serviciul Coordonare Servicii Publice, Lucrări Publice, Protecția Mediului-Compartimentul Juridic, Unitatatea Locală pentru Monitorizarea Serviciilor Publice Comunitare pe funcția publică de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior. afişează
20 21/01/2020 DISPOZIȚIA NR.21 / 21.01.2020 Se modifică art. 1 al dispoziției nr. 483/05.12.2019, după cum urmează: Penciulică Petruța - expert superior cu atibuții de șef serviciu - Serviciul Impozite și Taxe Locale - președinte; Stanciu Ana Sînziana - consilier asistent - Compartiment Monitorul Oficial Local - membru; Un reprezentant al Instituției Prefectului - membru; Vîlcu Petruța - consilier superior - Compartiment Resurse Umane și Formare Profesională - secretar. afişează
19 20/01/2020 DISPOZIȚIA NR.19/ 20.01.2020 Începând cu data de 19.01.2020 încetează contractul individual de muncă al doamnei Stan Maria, motivul fiind neprezentarea altui certificat cu grad de încadrare cu handicap pentru domnul Stan Aurel Bogdan. afişează
18 20/01/2020 DISPOZIȚIA NR.18/ 20.01.2020 Începând cu data de 01.02.2020 se acordă plata indemnizației pentru persoană cu handicap în sumă de 1346 lei, doamnei Nedelciu Tudora, cu domiciliul în comuna Jilava, str. Mierlari, nr. 97, jud. Ilfov. afişează
17 20/01/2020 DISPOZIȚIA NR.17 / 17.01.2020 Începând cu data de 20.01.2020, domnul Banța Victor se numește în funcția publică de execuție definitivă, de Expert, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Investiții, Biroul de Investiții, Achiziții și Proiecte Europene din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, județul Ilfov, iar potrivit vechimii în muncă respectiv gradația 5 are un salariu de bază lunar de 6234 lei, la care se adaugă un spor de condiții vătămătoare de 15%, în cuantum de 935 lei și o indemnizație lunară de hrană de 347 lei, cu un program de lucru normal de 8 ore/zi. afişează
16 20/01/2020 DISPOZIȚIA NR.16 / 17.01.2020 Se acordă suma de 2000 lei familiei Moise Petre și Moise Georgeta cu domiciliul în str. Gării nr. 106, comuna Jilava, pentru aniversare a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. afişează
15 16/01/2020 DISPOZIȚIA NR.15 / 16.01.2020 Începând cu data prezentei dispoziții, se aprobă, în condițiile legii, transformarea funcției publice specifice de execuție de Polițist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jilava, Compartimentul Ordine, Liniște Publică și Pază a Bunurilor, Serviciului Public Poliție Locală, în funcția publică specifică de execuție de Polițist local, clasa III, grad profesional superior. afişează
14 14/01/2020 DISPOZIȚIA NR.14 / 14.01.2020 Se modifică și se completează art.1 alin.(1) al dispoziției nr. 13/13.01.2020, după cum urmează: Mihail Nicula - Șef birou Investiții, Achiziții și Proiecte Europene - președinte cu drept de vot; Tudor Mircea - consilier achiziții publice - Compartiment Achiziții Publice - membru; Coșug Constantin Ștefan - referent superior - Compartiment Urbanism, Amenajare Teritorială - membru; Radu Nicoleta - expert superior - Compartiment Avize, Acorduri și Autorizații - membru de rezervă. afişează
13 13/01/2020 DISPOZIȚIA NR.13 / 13.01.2020 Se constituie comisia pentru evaluarea ofertelor depuse de operatorii economici pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru următoarele obiective cuprinse în lista de investiții a U.A.T. Comuna Jilava pe anul 2019 respectiv execuție lucrări pentru obiectivul ,, Asfaltare strada Drum pe lângă vii, comuna Jilava, județul Ilfov'', în următoarea componență: Mihail Nicula - Șef birou Investiții, Achiziții și Proiecte Europene - președinte cu drept de vot; Tudor Mircea - consilier achiziții publice - Compartiment Achiziții Publice - membru; Coșug Constantin Ștefan - referent superior - Compartiment Urbanism, Amenajare Teritorială - membru. afişează

Pagini