Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 24/09/2022
Exemplu: 24/09/2022
Număr Dată Document CONȚINUT Fișier Operații
370 21/09/2022 DISPOZIȚIA NR.370 / 16.09.2022 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 4000 de lei, doamnei____, CNP_____, cu domiciliul în Comuna Jilava, str.____, nr.____, județul Ilfov, ajutor acordat pentru decesul tatălui său din data de 31.08.2022.
afişează
369 21/09/2022 DISPOZIȚIA NR.369 / 16.09.2022 Se instituie curatelă specială, pentru apărarea intereselor minorului ____, CNP_____ cu domiciliul în sat Jilava, comuna Jilava, str____, nr____, județul Ilfov și se numețte curator special, doamna______, CNP______, cu domiciliul ăn București sector____, strada_____, nr.___, bl.____, sc.___, ap.___, pentru a reprezenta minorul la ”Societatea Profesională Notarială Confides”.
afişează
368 21/09/2022 DISPOZIȚIA NR.368 / 15.09.2022 Începând cu data de 16.09.2022 încetează contractul individual de muncă al doamnei_____, asistent personal în cadrul UAT Comuna Jilava.
afişează
367 21/09/2022 DISPOZIȚIA NR.367 / 15.09.2022 Se numește domnul_____, CNP_______, cu domiciliul în comuna Jilava, str.____, nr.___, curator special pentru minora_____, CNP_____, pentru reprezentarea acesteia la toate unitățile de învățământ, unitățile sanitare de stat sau particulare, Casa de Pensii Ilfov și Oficiul Poștal Jilava.
afişează
366 21/09/2022 DISPOZIȚIA NR.366 / 14.09.2022 Începând cu data de 01.10.2022 încetează plata indemnizației pentru persoană cu handicap doamnei_____, cu domiciliul în comuna Jilava, șos._______, nr.___, bl.___, sc.___, ap.___, jud. Ilfov, reprezentant legal al minorului ______, motivul fiind expirarea certificatului cu grad de handicap.
afişează
365 21/09/2022 DISPOZIȚIA NR.365 / 13.09.2022 Începând cu data de 01.10.2022 încetează plata indemnizației pentru persoană cu handicap în sumă de 1524 lei, a domnului _____ cu domiciliul în comuna Jilava, județul Ilfov, motivul fiind optarea pentru asistent personal.
afişează
364 21/09/2022 DISPOZIȚIA NR.364 / 13.09.2022 Începând cu data de 14.09.2022 se încadrează cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 22 luni, respectiv până la finalizarea implementării proiectului, domnul______ pe funcția de organizator comunitar local, cod COR 516903, post în afara organigramei pentru implementarea proiectului cu titlul ”Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, proiect derulat prin programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
afişează
363 21/09/2022 DISPOZIȚIA NR.363 / 13.09.2022 Începând cu data de 14.09.2022 se încadrează cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 22 luni, respectiv până la finalizarea implementării proiectului, doamna______ pe funcția de organizator comunitar local, cod COR 516903, post în afara organigramei pentru implementarea proiectului cu titlul ”Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, proiect derulat prin programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
afişează
362 21/09/2022 DISPOZIȚIA NR.362 / 13.09.2022 Începând cu data de 14.09.2022 se încadrează cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 14 luni, respectiv până la finalizarea implementării proiectului, doamna______ pe funcția de profesor matematică pentru educație remedială, cod COR 233002, post în afara organigramei pentru implementarea proiectului cu titlul ”Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, proiect derulat prin programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
afişează
361 20/09/2022 DISPOZIȚIA NR.361 / 13.09.2022 Începând cu data de 14.09.2022 se încadrează cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 142 luni, respectiv până la finalizarea implementării proiectului, doamna______ pe funcția de profesor limba română pentru educație remedială, cod COR 233002, post în afara organigramei pentru implementarea proiectului cu titlul ”Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, proiect derulat prin programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
afişează
360 20/09/2022 DISPOZIȚIA NR.360 / 13.09.2022 Începând cu data de 14.09.2022 se încadrează cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 14 luni, respectiv până la finalizarea implementării proiectului, doamna______ pe funcția de învățător pentru educație remedială, cod COR 234101, post în afara organigramei pentru implementarea proiectului cu titlul ”Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, proiect derulat prin programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
afişează
359 20/09/2022 DISPOZIȚIA NR.359 / 13.09.2022 Începând cu data de 14.09.2022 se încadrează cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 14 luni, respectiv până la finalizarea implementării proiectului, doamna______ pe funcția de învățător pentru educație remedială, cod COR 234101, post în afara organigramei pentru implementarea proiectului cu titlul ”Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, proiect derulat prin programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
afişează
358 20/09/2022 DISPOZIȚIA NR.358 / 13.09.2022 Începând cu data de 14.09.2022 se încadrează cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 12 luni, respectiv până la finalizarea implementării proiectului, doamna______ pe funcția de instructor preșcolar, cod COR 234201, post în afara organigramei pentru implementarea proiectului cu titlul ”Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, proiect derulat prin programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
afişează
357 20/09/2022 DISPOZIȚIA NR.357 / 13.09.2022 Începând cu data de 14.09.2022 se încadrează cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 12 luni, respectiv până la finalizarea implementării proiectului, doamna______ pe funcția de instructor preșcolar, cod COR 234201, post în afara organigramei pentru implementarea proiectului cu titlul ”Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, proiect derulat prin programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
afişează
356 20/09/2022 DISPOZIȚIA NR.356 / 13.09.2022 Începând cu data de 14.09.2022 se încadrează cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 12 luni, respectiv până la finalizarea implementării proiectului, doamna______ pe funcția de instructor preșcolar, cod COR 234201, post în afara organigramei pentru implementarea proiectului cu titlul ”Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, proiect derulat prin programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
afişează
355 20/09/2022 DISPOZIȚIA NR.355 / 13.09.2022 Începând cu data de 14.09.2022 se încadrează cu contract individual de muncă pe o perioadă determinată de 22 luni, respectiv până la finalizarea implementării proiectului, doamna______ pe funcția de manager proiect, cod COR 242101, post în afara organigramei pentru implementarea proiectului cu titlul ”Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, proiect derulat prin programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
afişează
354 20/09/2022 DISPOZIȚIA NR.354 / 12.09.2022 Începând cu data de 09.10.2022, e reține lunar domnului _____ 1/3 din venitul lunar net și se virează în contul RO03 BREL 0002 0007 4719 0100 deschis la Libra Internet Bank, la dispoziția BEX Guli Constantin până la acoperirea integrală a debitului sau încetarea contractului individual de muncă.
afişează
353 20/09/2022 DISPOZIȚIA NR.353 / 12.09.2022 Se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Jilava în ședință extraordinară (prezenșă fizică și on-line prin videoconferință), la data de 16 septembrie 2022, orele 15:00, la sediul Consiliului Local Jilava, cu Ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
afişează
352 20/09/2022 DISPOZIȚIA NR.352 / 09.09.2022 Începând cu data de 01.08.2022 doamna____, expert, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, Compartimentul Inspecție Fiscală și Recuperare Creanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale, grdația 5, beneficiază de un salariu de bază în cuantum de 10416 lei, cu un spor CFP de 10% aplicat salariului de bază în cuantum de 1042 lei și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei, care se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat.
afişează
351 20/09/2022 DISPOZIȚIA NR.351 / 03.08.2022 , afişează

Pagini