Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 03/04/2020
Exemplu: 03/04/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
247 01/04/2020 DISPOZIȚIA NR.247/ 01.04.2020 Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul capitolului bugetar 51.02.01 - Autorități executive și 61.00.05 - Protecție civilă și pază contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară), conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. afişează
246 31/03/2020 DISPOZIȚIA NR.246 / 31.03.2020 Începând cu data de 01.04.2020 până la data de 05.03.2021 se încadrează în funcția de asistent personal, doamna______cu domiciliul în comuna Jilava, ________ pentru îngrijirea și supravegherea persoanei cu handicap grav, _________, cu un salariu de încadrare în sumă de 2230 lei și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei. afişează
245 31/03/2020 DISPOZIȚIA NR.245 / 31.03.2020 Începând cu data de 01 martie 2020 se acordă plata indemnizației aferentă concediului de odihnă pentru asistenți personali, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziției. afişează
244 31/03/2020 DISPOZIȚIA NR.244 /30.03.2020 Începând cu data prezentei dispoziții se modifică și completează dispoziția nr. 222/03.03.2020 în sensul schimbării componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta dispoziție, prin adăugarea doamnei doctor Alexiu Sandra Adalgizz. afişează
243 26/03/2020 DISPOZIȚIA NR.243 / 26.03.2020 Se constituie permanența la nivelul autorităților publice locale ale comunei Jilava pe durata situației de urgență stabilită prin Decretul nr. 195/2020, fiind asigurată de către următoarele persoane: a) Toți funcționarii din cadrul Compartimentului de Asistență Socială; b) Mediatorul sanitar; c) Toți funcționarii din cadrul Serviciului Public de Poliție Locală; d) Funcționarii din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor; e) Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Jilava. afişează
17 26/03/2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3458 / 18.02.2020 Proiect de hotărâre privind execuția bugetară la 31.12.2019 afişează
16 26/03/2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5547 / 18.03.2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 102/2019 privind aprobarea tarifelor și prețurilor aferente serviciilor și lucrărilor ce vor fi executate de societatea ECO PREST JILAVA SRL afişează
17 26/03/2020 HOTĂRÂRE NR. 17 / 20.03.2020 Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 102/2019 privind aprobarea tarifelor și prețurilor aferente serviciilor și lucrărilor ce vor fi executate de societatea ECO PREST JILAVA SRL afişează
15 26/03/2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5548 / 18.03.2020 Proiect de Hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov afişează
16 26/03/2020 HOTĂRÂRE NR. 16 / 20.03.2020 Hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov afişează

Pagini