Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 21/06/2021
Exemplu: 21/06/2021
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
201 18/06/2021 DISPOZIȚIA NR.201 / 18.06.2021 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 4000 lei, doamnei__________, CNP___________, cu domiciliul în Comuna Jilava, str.__________ nr.___, Județul Ilfov, ajutor acordat pentru decesul mamei sale din data de 13.05.2021. afişează
200 18/06/2021 DISPOZIȚIA NR.200 / 18.06.2021 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 4000 lei, domnului__________, CNP___________, cu domiciliul în Comuna Jilava, str.__________ nr.___, Județul Ilfov, ajutor acordat pentru decesul mamei sale din data de 11.04.2021. afişează
199 17/06/2021 DISPOZIȚIA NR.199 / 15.06.2021 Se aprobă Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al comunei Jilava, prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta dispoziție. afişează
34 15/06/2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11058 / 21.05.2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jilava, județul Ilfov afişează
37 15/06/2021 HOTĂRÂRE NR. 37 / 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului Comunei Jilava, județul Ilfov afişează
33 15/06/2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11057 / 21.05.2021 Proiect de Hotărâre privind înființarea Serviciului Public de Iluminat din comuna Jilava, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de iluminat, a Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea alegerii modalității de gestiune precum și aprobarea modelului de contract cadru de delegare a gestiunii Serviciului Public de Iluminat din comuna Jilava afişează
36 15/06/2021 HOTĂRÂRE NR. 36 / 27.05.2021 Hotărâre privind înființarea Serviciului Public de Iluminat din comuna Jilava, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de iluminat, a Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea alegerii modalității de gestiune precum și aprobarea modelului de contract cadru de delegare a gestiunii Serviciului Public de Iluminat din comuna Jilava afişează
32 15/06/2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8440 / 19.04.2021 Proiect de Hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Comunei Jilava afişează
35 15/06/2021 HOTĂRÂRE NR. 35 / 27.05.2021 Hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Comunei Jilava afişează
31 15/06/2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11056 / 21.05.2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării comunei Jilava prin Consiliul Local al comunei Jilava pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții aferente comunei Jilava din cadrul proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020'' afişează
34 15/06/2021 HOTĂRÂRE NR. 34 / 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea participării comunei Jilava prin Consiliul Local al comunei Jilava pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții aferente comunei Jilava din cadrul proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020'' afişează
30 15/06/2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11054 / 21.05.2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății EURO PREST SERV JILAVA SRL pe anul 2021 afişează
33 15/06/2021 HOTĂRÂRE NR. 33 / 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății EURO PREST SERV JILAVA SRL pe anul 2021 afişează
29 15/06/2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11053 / 21.0.2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al socității ECO PREST JILAVA SRL pe anul 2021 afişează
32 15/06/2021 HOTĂRÂRE NR. 32 / 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al socității ECO PREST JILAVA SRL pe anul 2021 afişează
28 15/06/2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8238 / 15.04.2021 Proiect de Hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care primarul comunei Jilava poate acorda în anul 2021 ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în dificultate, precum și cuantumurile acestor ajutoare conform anchetelor sociale efectuate de Compartimentul de Asistență Socială, pentru fiecare caz în parte afişează
31 15/06/2021 HOTĂRÂRE NR. 31 / 27.05.2021 Hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care primarul comunei Jilava poate acorda în anul 2021 ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în dificultate, precum și cuantumurile acestor ajutoare conform anchetelor sociale efectuate de Compartimentul de Asistență Socială, pentru fiecare caz în parte afişează
27 15/06/2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8439 / 19.04.2021 Proiect de Hotărâre privind Încheirea unui Protocol privind accesul Serviciului Public de Poliție Locală Jilava la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne afişează
30 15/06/2021 HOTĂRÂRE NR. 30 / 27.05.2021 Hotărâre privind Încheirea unui Protocol privind accesul Serviciului Public de Poliție Locală Jilava la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne afişează
26 15/06/2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8438 / 19.04.2021 Proiect de Hotărâre privind Încheierea unui Protocol privind eficientizarea activităților desfășurate de Poliția Locală prin integrarea sancțiunilor aplicate conducătorilor auto în S.I.N.E.P.C.V.I. - Abateri, aparținând MAI - I.G.P.R. afişează

Pagini