Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna JILAVA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 01/06/2020
Exemplu: 01/06/2020
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
296 28/05/2020 DISPOZIȚIA NR.296 / 27.05.2020 Se modifică art. 2 al dispoziției nr. 218/06.03.2020, prin prelungirea termenului de desfășurare a activității comisiei cu 60 de zile după ridicarea stării de alertă. Celelalte articole rămân neschimbate. afişează
295 27/05/2020 DISPOZIȚIA NR.295 / 26.05.2020 Începând cu data de 02.06.2020, încetează suspendarea raportului de serviciu al domnului __________ cu funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Jilava, Biroul Investiții, Achiziții și Proiecte Europene, Compartimentul Achiziții Publice prin reluarea activității după finalizarea concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă. afişează
294 26/05/2020 DISPOZIȚIA NR.294 /26.05.2020 Se acordă suma de 2000 lei familiei ____________ și ____________ cu domiciliul în str. ___________, nr. ____, comuna Jilava, pentru aniversare a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. afişează
293 26/05/2020 DISPOZIȚIA NR.293 / 26.05.2020 Se acordă suma de 2000 lei familiei ____________ și ____________ cu domiciliul în str. ___________, nr. ____, comuna Jilava, pentru aniversare a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. afişează
292 26/05/2020 DISPOZIȚIA NR.292 / 26.05.2020 Începând cu data de 01.06.2020 se angajează în funcția de asistent personal, domnul_________ cu domiciliul în comuna Jilava, str. _____, nr.___, pentru îngrijirea și supravegherea persoanei cu handicap grav_________, cu un salariu de încadrare de 2706 lei gradația 5 conform vechimii în muncă și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei. afişează
291 26/05/2020 DISPOZIȚIA NR.291 /26.05.2020 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 3000 lei domnului ____________, CNP____________, cu domiciliul în comuna Jilava, str.__________, nr.____, Județul Ilfov, ajutor acordat pentru decesul mamei sale. afişează
290 25/05/2020 DISPOZIȚIA NR.290 /25.05.2020 Începând cu data de 01.06.2020, încetează de drept raportul de serviciu al doamnei Danciu Maria, având funcția publică de execuție referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Asistență Socială, aparatul de specialitate al primarului comunei Jilava. afişează
289 25/05/2020 DISPOZIȚIA NR.289 / 25.05.2020 Începând cu data de 19.05.2020 încetează plata indemnizației pentru persoană cu handicap doamnei__________, cu ultimul domiciliu în comuna Jilava, str. ________, nr. ____, motivul fiind decesul acesteia. afişează
30 22/05/2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8071 / 11.05.2020 Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza S.F. (Studiu de fezabilitate), aferente obiectivelor de investiții ''ÎNFIINȚARE ȘI MODERNIZARE (ASFALTARE) DRUM - De PUȚUL MĂTUȘII - CONDUCTE GAZE VIDRA - STR. METALURGIEI - De 0/101'' afişează
30 22/05/2020 HOTĂRÂRE NR. 30 / 14.05.2020 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza S.F. (Studiu de fezabilitate), aferente obiectivelor de investiții ''ÎNFIINȚARE ȘI MODERNIZARE (ASFALTARE) DRUM - De PUȚUL MĂTUȘII - CONDUCTE GAZE VIDRA - STR. METALURGIEI - De 0/101'' afişează

Pagini